Välkommen till
Ulrika Butik & Café

Om butiken

Butiken är en ekonomisk förening.
Du blir medlem genom att betala
medlemsavgiften i butiken, eller
sätta in den på bankgiro 5428-4377.
Medlemsavgift 2017:
Enskild person 150 kr, familj 300 kr.
Du kan också bli delägare, en andel kostar 500 kr.

Självklart är du välkommen att handla
även om du inte är medlem!

Ulrika Butik & Café
Gammalkilsvägen 9
59053 Ulrika
Tel 0142-91190
info@ulrikabutiken.se


Startsida